ENERJİ – KULE

1. Proje Yönetimi, Satın Alma ve Satış Sonrası Satış Hizmetleri:

 • Anten Kuleleri ve Monopoller İletim Hattı
 • Kafes Kuleleri İletim Hattı ve Dağıtım Direkleri Sokak Aydınlatma Direkleri,
 • Yüksek Direkler,
 • Stadyum Direkleri,
 • Dekoratif Direkler S / S Çelik Yapılar,
 • Bayrak Direkleri,
 • Trafik İşaret Yapısı,
 • Reklam Direkleri gibi diğer yapılar T-Line Malzemesi (İletkenler, İzolatörler)
 • Aydınlatma Malzemeleri (Armatürler, Kablolar, Paneller)
 • Uçak Uyarı Işığı Sistemleri (Engel Işıkları)

2. Kule – Direk Montaj ve İnşaat Hizmetleri:

 • İletim Hattı Kuleleri
 • Telekom Baz İstasyonu Kuleleri
 • Stadyum Direkleri
 • Bayrak direkleri
 • Yüksek Aydınlatma Direkleri

3. Enerji Sektörü Montaj ve Danışmanlık Hizmetleri:

 • 154 Kv – 380Kv  Enerji Nakil Hatları Montaj Hizmetleri
 • Solar Enerji Montaj Hizmetleri
 • Yer Altı Enerji Hattı Hizmetleri,
 • OG Enerji Nakil Hattı Hizmetleri,
 • AG Enerji Nakil Hattı Hizmetleri,